Om symjehallen

Symkjehallen

Symjehallen vår har stupetårn, rutsjebane, barnebasseng og sauna.

Ordinære opningstider i symjehallen

Måndag: Stengt

Tysdag: Stengt

Onsdag: kl. 16:00 - 20:00 NB: vaksenbading frå kl. 19:00-20:00.

Torsdag: kl. 16:00 - 19:00

Fredag: kl. 16:00 - 19:00

Laurdag: kl. 12:00 - 16:00

Søndag: kl. 12:00 - 16:00

Opningstider haustferien (10.-16. oktober)

Måndag: Stengt

Tysdag: Stengt

Onsdag: kl. 12:00 - 16:00

Torsdag: kl. 12:00 - 16:00

Fredag: kl. 12:00 - 16:00

Laurdag: kl. 12:00 - 16:00

Søndag: kl. 12:00 - 16:00

Billettprisar

Barn 0 t.o.m. 1 år: Gratis

Barn 2 t.o.m. 19 år: Kr 70,-

Vaksen: Kr 130,-

Honnør/nedsett funksjonsevne: Kr 110,-

Dersom du ynskjer å kjøpe heil eller halvårskort er dette også mogleg.

Halvårskort barn: Kr 1740,-

Halvårskort vaksen: Kr 2330,-

Honnør/nedsett funksjonsevne: Kr 2100,-

Årskort barn: Kr 2670,-

Årskort vaksen: Kr 3500,-

Årskort honnør/nedsett funksjonsevne: Kr 2900,-


Prisar for familiekort

Kr 5720,- årskort familie (2 vaksne+2 barn)* ekstra barn kr 570,-

Kr 4010,- halvårskort familie (2 vaksne+2 barn)* ekstra barn kr 390,-

Kr 4580,- årskort honnør familie (2 personar)

Kr 3210,- halvårskort honnør familie (2 personar)

Merk at det krevst gyldig legitimasjon ved bruk av årskort og halvårskort.

For leige av symjehallen til grupper, lag og organisasjonar, eller andre praktiske spørsmål ver venleg å ta kontakt på tlf: 99288617


Leigeprisar

Kr 2330,- pr. time ordinær leige.

Kr 1150,- pr. time lag/org./i og utanfor kommunen.

Kr 710,- pr. time for leige av godkjendt badevakt.


Ordensreglar

Ordensreglar Stryn symjehall 24.10.2017.pdf