Om symjehallen

Symkjehallen

Symjehallen vår har stupetårn, rutsjebane, barnebasseng og sauna.

Ordinære opningstider gjelder og i haustferien

Ordinære opningstider i symjehallen

Måndag: Stengt

Tysdag: Stengt

Onsdag: kl. 16:00 - 20:00

Torsdag: kl. 16:00 - 19:00 (16:00 - 18:00 på torsdag 11.11.2011)

Fredag: kl. 16:00 - 19:00

Laurdag: kl. 12:00 - 16:00

Søndag: kl. 12:00 - 16:00

Billettprisar

Barn 0 -2 år: Gratis

Barn 2 - 19 år: Kr 70,-

Vaksen: Kr 130,-

Honnør/nedsett funksjonsevne: Kr 110,-

Dersom du ynskjer å kjøpe heil eller halvårskort er dette også mogleg.

Halvårskort barn: Kr 1740,-

Halvårskort vaksen: Kr 2330,-

Honnør/nedsett funksjonsevne: Kr 2100,-

Årskort barn: Kr 2670,-

Årskort vaksen: Kr 3500,-

Årskort honnør/nedsett funksjonsevne: Kr 2900,-


Prisar for familiekort

Kr 5720,- årskort famillie (2 vaksne+2 barn)* ekstra barn kr 570,-

Kr 4010,- halvårskort famillie (2 vaksne+2 barn)* ekstra barn kr 390,-

Kr 4580,- årskort honnør famillie (2 personar)

Kr 3210,- halvårskort honnør famillie (2 personar)

Merk at det krevst gyldig legitimasjon ved bruk av årskort og halvårskort.

For leige av symjehallen til grupper, lag og organisasjonar, eller andre praktiske spørsmål ver venleg å ta kontakt på tlf: 99288617


Leigeprisar

Kr 2330,- pr. time ordinær leige.

Kr 1150,- pr. time lag/org./i og utanfor kommunen.

Kr 710,- pr. time for leige av godkjendt badevakt.


Ordensreglar

Ordensreglar Stryn symjehall 24.10.2017.pdf