Om symjehallen

Symkjehallen

Symjehallen vår har stupetårn, rutsjebane, barnebasseng og sauna.

Nyhende:

Symjehallen er stengt.

Hei kjære badegjester, vi har dessverre fått melding i frå dei som jobbar med renoveringsarbeidet i symjehallen om at vi må stenge på ubestemt tid, vi får derfor ikkje opna symjehallen i sommar. Vi kjem tilbake med ny opningsdato i august.

Smittevernsreglar

 • Ein time frå og med kjøpt billett eller frå innslepp til garderobe.
 • 1-metersregelen gjeld for heile anlegget; Det vil sei at maks talet på personar i fylgjande områder vert:
  - Hallen: Maks 30 personar til ein kvar tid.
  - Barnebassenget: Maks 10 personar til ein kvar tid.
  - Garderobe: Maks 10 personar til ein kvar tid.
  - Badstue: Maks 4 personar til ein kvar tid.
 • Vi kan ikkje låne ut Flytebrett og armringar.

Ordinære opningstider i symjehallen

Måndag: Stengt

Tysdag: Stengt

Onsdag: kl. 16:00 - 20:00

Torsdag: kl. 16:00 - 19:00

Fredag: kl. 16:00 - 19:00

Laurdag: kl. 12:00 - 16:00

Søndag: kl. 12:00 - 16:00

Om det er stor pågang slepp vi badegjestene inn i puljer.

Onsdager er desse tidene:

 • kl. 16:00
 • kl. 17:30
 • kl. 19:00

Når symjehallen opner klokka 12:00 er desse tidene:

 • kl. 12:00
 • kl. 13:30
 • kl. 15:00

Ved opning klokka 16:00 (unntatt onsdag) er desse tidene:

 • kl. 16:00
 • kl. 17:45

Billettprisar

Barn 0 -2 år: Gratis

Barn 2 - 19 år: Kr 70,-

Vaksen: Kr 130,-

Honnør/nedsett funksjonsevne: Kr 110,-

Dersom du ynskjer å kjøpe heil eller halvårskort er dette også mogleg.

Halvårskort barn: Kr 1740,-

Halvårskort vaksen: Kr 2330,-

Honnør/nedsett funksjonsevne: Kr 2100,-

Årskort barn: Kr 2670,-

Årskort vaksen: Kr 3500,-

Årskort honnør/nedsett funksjonsevne: Kr 2900,-


Prisar for familiekort

Kr 5720,- årskort famillie (2 vaksne+2 barn)* ekstra barn kr 570,-

Kr 4010,- halvårskort famillie (2 vaksne+2 barn)* ekstra barn kr 390,-

Kr 4580,- årskort honnør famillie (2 personar)

Kr 3210,- halvårskort honnør famillie (2 personar)

Merk at det krevst gyldig legitimasjon ved bruk av årskort og halvårskort.

For leige av symjehallen til grupper, lag og organisasjonar, eller andre praktiske spørsmål ver venleg å ta kontakt på tlf: 99288617


Leigeprisar

Kr 2330,- pr. time ordinær leige.

Kr 1150,- pr. time lag/org./i og utanfor kommunen.

Kr 710,- pr. time for leige av godkjendt badevakt.


Ordensreglar

Ordensreglar Stryn symjehall 24.10.2017.pdf