Refundering av visefestival billettar

Visefestival 2020

Her kan du lese meir om refundering av billettar.

Det er nå mogleg å refundere billettar som vart kjøpt for visefestivalen som skulle vore nå i vår. Om dykk kjøpte billetten på nett, så skal den vere tilbakebetalt automatisk. Kjøpte dykk derimot fysisk billett hos oss, må du sende ein e-post med fylgjande:

- Namn

- Bilete av billett

- Kontonummer

Denne e-posten skal sendast til:kare.bruvoll.alme@stryn.kommune.no

Alternativt kan dykk kome inn med billetten dei dagane vi har opent for kino.