COVID-19 Oppdatering

covid-19 oppdatering

Etter oppmoding i frå myndighetene er arrangementa, kino og symjehallen i Stryn kulturhus inntil vidare forbeholdt innbyggarane i Stryn kommune.