Seniorkino

Vi har to billettar til seniorkinoen ein ordinærbillett (kr 130,-) og ein vaffel og kaffi billett til kr. 160,-